เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 682.71 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.61 KB